Wat is granulight

Granulight is een restproduct dat achterblijft na energieopwekking in elektriciteitscentrales. In een elektriciteitscentrale worden kolen gestookt in een geavanceerde ketel, die hoge eisen stelt aan de brandstoffen. De verbranding wordt uitgevoerd bij een hoge temperatuur. Minerale bestanddelen in de steenkool, zoals kwarts vallen op de bodem en worden daarbij omgezet in met name glasachtige bestanddelen en het inerte mineraal mulliet. Het resultaat is dus Granulight.

Granulight wordt tegenwoordig veel gebruikt in de paardensport bij paardenbakken en paddocks. Maar het is eigenlijk geschikt voor daar waar je een stabiele en droge ondergrond wilt. Granulight wordt ook veel ingezet onder bijvoorbeeld sportvelden.